Utvalg av vibrasjonsdempere som kan løse problemer med støy etter vibrasjonsmåling

Vibrasjonsmåling og beregning

Vibrasjonsmålinger

Sammenhørende målinger av støy og vibrasjoner kan bidra til å bestemme hvilke maskiner som er irriterende, og hvilke som ikke er det. Støyen kan skyldes en kombinasjon av maskinens høye lydeffekt, lav lydabsorpsjon rundt maskinen, samt dårlig luftlydisolasjon i bygningen. Støyen kan også skyldes vibrasjoner som overføres fra maskinen til veggene i bygningen, som utstråler lyden overalt. Støy- og vibrasjonsmålinger bør kunne avgjøre hvilken type overføring som er den dominerende.

Frekvensanalyser

Frekvensanalyser avslører hvilken type vibrasjonsisolering det er behov for. Hvis det bare er én eller to maskiner som kan forårsake vibrasjonene og støyen, så er det ofte billigere å forbedre vibrasjonsisoleringen enn å foreta en kartlegging av støyen.

Feilsøking av eksisterende anlegg, der det er konstatert problemer med støy eller vibrasjoner. Her kan det være nyttig å se på frekvensanalysen og tidssignalet samtidig. Herunder signal fra en presse.

Vibrasjonsmålinger over og under eksisterende vibrasjonsisolatorer med anlegget i drift, avslører om de er effektive eller ikke.
Vibrasjonsmålinger langs rørtilkoblinger til kompressorer (eller andre maskiner) viser om tilkoblingene er tilstrekkelig fleksible, eller om det er nødvendig å henge rørene fleksibelt opp for å isolere dem fra bygningen.

Beregninger av vibrasjonsisolering

Den enkleste og billigste vibrasjonsisoleringen oppnås når anlegget er symmetrisk om de tre aksene. Symmetrien reduserer koblingen av vibrasjoner i forskjellige retninger.
Vi utfører gratis vibrasjonsberegning av slike anlegg, hvor hver vibrasjonsdemper bærer den samme lasten. Løsningen er enkel, siden man kan finne en løsning for én enkelt svingningsform om gangen.

Eksempel på beregning av enkelt oppstilt utstyr.

Beregningen dokumenterer vibrasjonsisoleringens effektivitet med de valgte demperne. Det gir en enkel mulighet for å sammenligne ulike løsninger.

Vibrasjonsisoleringens effektivitet

Hvis et anlegg er satt sammen uten tanke på symmetri, plasseringen av tyngdepunktet og lastfordelingen mellom vibrasjonsdemperne, så tar beregningene litt lengre tid, og det kreves mer data om vektfordelingen før det kan finnes en effektiv løsning. Løsningen krever samlet bestemmelse av 6 svingningsformer.

Virkningen av dobbelt vibrasjonsisolering kan også beregnes, dobbelt massesystem. Et dobbeltvirkende system kan for eksempel bestå av en kompressor som er satt opp med vibrasjonsdempere på en ramme, som i sin tur er vibrasjonsisolert fra gulvet. En nøyaktig beregning krever god kjennskap til enkeltdelenes masse og massetreghetsmomenter. Løsningen krever samlet bestemmelse av 12 svingningsformer.

Ring oss!

Hør hvordan vi kan hjelpe deg og din virksomhet!

Telephone Number IAC Acoustics

Skriv til oss!

Få hjelp med lyd, støy og vibrasjonsdemping.