IAC designer, leverer og installerer Lyddøde rom

Støy og vibrasjoner

Støy, vibrasjoner og dårlig akustikk kan ha alvorlige konsekvenser for menneskers helse og føre til konsentrasjonsproblemer, stress og hjerte- og karsykdommer. Eksponering for høye støynivåer, vibrasjoner og dårlig akustikk vil i utgangspunktet føre til hørselstap og stress, men eksponering over lengre tid kan føre til en tidlig død.
Støy og vibrasjoner fra maskiner fører også til lav produktivitet, dårlig trivsel og sykefravær, noe som direkte påvirker de ansatte og økonomien.

Ta høyde for støy og vibrasjoner

Det er derfor viktig at bedrifter tar høyde for støy, vibrasjoner og akustikk. Det kan gjøres ved å implementere støy- og vibrasjonsdempende løsninger, som vibrasjonsdempere på maskiner og isolering av støykilder med f.eks. støyskjermer, akustikkpaneler, lyddempere, lydtette dører og støyinnkapslinger.

Investering i støy- og vibrasjonsdemping

Regelmessige støy- og vibrasjonsmålinger i bedriften kan identifisere potensielle problemer og støtte en vurdering av om de eksisterende løsningene er tilstrekkelige.
Til syvende og sist vil investering i støy- og vibrasjonsdemping samt akustiske forbedringer ikke bare ha positive effekter på helsen og velværet til de ansatte, men også på produktiviteten og kvaliteten på arbeidet.

Kontakt IAC Acoustics

IAC prosjekterer, beregner og utvikler støy- og vibrasjonsdempende løsninger på et høyt teknologisk nivå og leverer totalløsninger til mange forskjellige bransjer, inkludert bygg, FoU, testing, audiologi, utdanning, industri og offshore.

Akustikk

Støydemping

Vibrasjonsdemping

Ring oss!

Hør hvordan vi kan hjelpe deg og din virksomhet!

Telephone Number IAC Acoustics

Skriv til oss!

Få hjelp med lyd, støy og vibrasjonsdemping.