Problemer med støy og vibrasjoner i industrianlegg

Vibrasjonsdemping

Kravene til stillegående maskiner og deres omgivelser er fortsatt økende, men en lang rekke problemer med støy og vibrasjoner i industrianlegg, kontorer, boliger, kjøretøy mm. kan utbedres ved å bruke vibrasjonsdemping. F.eks. ubalanserte maskiner produserer vibrasjoner som overføres til underlaget og derfra forplanter seg som støy (strukturstøy).

Løs maskinstøy med fjærdempere

Maskinstøy og vibrasjoner

Støyforurensning fra produksjonsmaskiner kan være en betydelig utfordring i mange bransjer og arbeidsmiljøer. Blant annet på grunn av produktivitet, helse og trivsel er det viktig å implementere effektive løsninger for støy- og vibrasjonsdemping.

Målinger av støy og vibrasjoner

Vibrasjonsmåling og beregning

Sammenhørende målinger av støy og vibrasjoner kan bidra til å bestemme hvilke maskiner som er irriterende, og hvilke som ikke er det. Støyen kan skyldes en kombinasjon av maskinens høye lydeffekt, lav lydabsorpsjon rundt maskinen, samt dårlig luftlydisolasjon i bygningen.

Ring oss!

Hør hvordan vi kan hjelpe deg og din virksomhet!

Skriv til oss!

Få hjelp med lyd, støy og vibrasjonsdemping.