Eksempel på akustikkhimling

Akustikk

IAC Acoustics løser støy- og akustiske oppgaver i alle typer lokaler – administrasjon, produksjon, studier, undervisning, kulturinstitusjoner m.m.

IAC RO/RO bafler satt opp i produksjonshallen

Akustikk i produksjonslokaler

Støy i produksjonslokaler og på fabrikker skyldes ikke alltid bare dårlig akustiske forhold. Oftest er det flere kilder til støy som bråker innover hverandre, og tross ellers gode akustiske forhold er det fortsatt for mye støy.

Akustisk Strekkmetalloft installert på arkitektkontor

Dårlig akustikk i kontor og skoler

Dårlig akustikk og støy på arbeidsplassen er en av de mest sykdomsprovoserende faktorene i institusjoner og næringsliv. Dårlig akustikk forminsker taleforståelsen og øker stressnivået signifikant.

Linker om akustikk, støy og vibrasjoner

Linker om akustikk, støy og vibrasjoner

IAC Acoustics har samlet en rekke lenker til relevant kunnskap om akustikk, støy og vibrasjoner fra blant annet Norsk Akustisk Selskap.

Ring oss!

Hør hvordan vi kan hjelpe deg og din virksomhet!

Telephone Number IAC Acoustics

Skriv til oss!

Få hjelp med lyd, støy og vibrasjonsdemping.