Sylindriske svingningsdempere

Sylindriske svingningsdempere kan brukes til demping av støy og vibrasjoner fra stasjonære maskininstallasjoner som ventilatorer, pumper, elektriske motorer, transformatorer og kompressorer.

Download

Svingningsdemper AD-RAD

Hvit, rød og svart også i rustfritt syrefast stål.

Download

Svingningsdemper ADSL-RADSL

Med innsving slik at egenfrekvensen kan tunes.

Download

Svingningsdemper SDW

Med innsving for større nedbøyning.

Download

Svingningsdemper SD

Lagerføres i mange typer og utforminger.

Download

Vibrasjonsdemper SDF-SDFF

Sylindrisk demper med fotplate

Download

Vibrasjonsdemper SDS

Demper med smalt midtstykke

Download

Vibrasjonsdemper SDH

Sylindrisk demper for skiftenøkkel

Download

Ringbuffer SDR SDRV

Ringformet demper til liten belastning

Download

Svingningsdemper ADSL-RADSL 2

Med innsving slik at egenfrekvensen kan tunes.


Gummibuffere og Purbuffere

Gummibuffere brukes til demping av alle former for støt, slag fra kraner, vogner, dører og porter m.m. Gummibufferne kan også benyttes ved vibrasjonsisolert maskineri, som begrensende element mot for voldsomme utsving.

Download

Purbuffer PB

Polyuretanbuffer med gjengetapp.

Download

Gummibuffer parabel GB

Gjengehull eller gjengetapp også i rustfritt.

Download

Gummibuffer konisk GBC

Konisk buffer også i rustfri

Download

Gummibuffer Blokk GBB

Massiv gummibuffer i 4 varianter

Download

Gummibuffer GBS + GBKS

Buffer med sugekoppfunksjon og type kjeglestump

Download

Gummibuffer GBF-GBR-GBK

Buffere formet som fløtebolle, halvsirkel og kjegle

Download

Gummibuffer GBT-GBTM

Truckbuffer og truckbuffer med metall


Maskinsko

Maskinsko fås også med spindel for å nivellere utstyret. NF- og MSL-maskinskoene er inklusiv spindel, her heves utstyret ved å dreie på spindelen. Myke maskinsko som brukes til demping av støy og vibrasjoner fra maskiner.

Download

Maskinsko ADM

Maskinsko type ADM/ADP/ADF. Fås også med spindel og i rustfritt.

Download

Maskinsko NF/NFR

Maskinsko m/u gjenger. NF kan heve maskiner 7–18 mm.

Download

Maskinsko MSL

Drei på spindelen og maskinskoen hever maskinen.


Kjegledempere, V-W demper & Dobbelt U-Lager

Utformingen av kjegledemperne tillater stor nedbøyning og dermed god vibrasjonsisolering. Brukes til demping av støy og vibrasjoner fra mindre maskiner, f.eks. en ventilator, pumpe, el-motor, kompressor samt vibrasjonsbord.

Download

Kjegledemper FA

Fargekodet, godt egnet til små belastninger.

Download

Kjegledemper SD4343

Fargekodet, godt egnet til middels belastning.

Download

Kjegledemper FAV

Stor fleksibilitet også i AISI 316.

Download

Ventilasjonsdemper V og W

Liten belastning og stor nedbøyning.

Download

Dobbelt U-lager

Gummi i forskytning, svært fin isolering.


Sandwichdempere & Gummi-Metall Skinner (Rails)

Sandwichdempere arbeider ofte i forskytningsretningen i forbindelse med ristebord, vibratorer og sorteringsanlegg. Til demping av støy og vibrasjoner fra større stasjonære maskininstallasjoner.

Download

Sandwichdemper VIKASH

Stor last-demper til trykk- og tverrlast.

Download

Sandwichdemper VIKAS

Velegnet til store belastninger og tverrlast.

Download

Gummi-metallskinne GMS

Gummi-metallskinne 2 m lang svart stål.


Sikrede svingningsdempere

Kategorien sikret svingningsdemper inneholder dempere som ikke faller fra hverandre selv om gummien skulle bli revet over. Svært bredt bruksområde og mest til mobile anlegg, i anleggsmaskiner samt skip.

Download

Demper CFM

Stor fleksibilitet i vertikal retning og stor stivhet vinkelrett på.

Download

Sikret demper CMH

Til mobile og stasjonære anlegg, myk og billig.

Download

Sikret demper BRB

Til mobile og stasjonære anlegg. Myk type.

Download

Sikret demper CML

Innebygd overbelastningssikring, hard type, billig.

Download

Sikret demper BSB

Brukes til mobile anlegg. Lav høyde, hard type.

Download

Sikret demper SCM

Relativt store nedbøyning i alle retninger, også trekk.

Download

Sikret demper MARINE VS-VM

Til mindre motorer. Belastning 30–500 kg/demper.

Download

MARINE VS-VM i AISI 316

Marinedemper i AISI 316. Belastning 30–500 kg/demper.

Download

Sikret demper MARINE VL-VX

Til større marinemotorer. Belastning 250–3000 kg/demper.

Download

Sikret demper CMA

Demping av utstyr med vibrasjoner med høy amplitude.

Download

høy amplitude demper MD

Til motorer og annet med svingninger med høy amplitude.


Elastiske bøssinger

Elastiske bøssinger som brukes både ved radial og aksial last, kan også ta opp moment mellom ytter- og innerrør samt vinkelforskytning. De gir en sikker installasjon når de er montert. Bruksområdet er bredt, bl.a. biler og landbruksmaskiner.

Download

Elastisk bøssing VP

Dobbelt vulkanisert bøssing, grov toleranse.

Download

Elastisk bøssing VPP

Bøssing VPP dobbelt vulkanisert for høy belastning.

Download

Elastisk bøssing VPI

Bøssing vulkanisert til innerrøret.

Download

Elastisk bøssing GE

Fleksibel bøssing med ipresset gummi. Fin toleranse.


Konisk & Chassis dempere, Hydro-mounts, Ring-puffer og Gummiskive

Koniske dempere har stor fleksibilitet i aksial retning og god stabilitet i radial retning. Monteres slik at det er en sikret enhet, og blir derfor ofte brukt i mobile anlegg både til lands og til vanns.

Download

Konisk demper Cone

Demper spesialdesignet til bruk i mobile enheter.

Download

Konisk demper AT

Demper til maskiner som krever høy radial stivhet.

Download

Hydromount Hydro

Svært robust. Anbefales til kjøretøy for ulendt terreng.

Download

Chassisdemper CHM & TF

2-delt demper til trykk- og trekkbelastning.

Download

Chassisdemper SCH

2-delt, sikret, trykk- og trekkbelastning.

Download

Chassisdemper SCB

Til trykk- og trekkbelastning, bl.a. mobile anlegg.

Download

Ringbuffer RP

2 kan monteres for sikret installasjon, slitesterk.

Download

Gummiskiver GS, GS1 og GS2

Gummiskiver, også med metallinnlegg.


Fjærdempere

Fjærdempere i hus, med fotplate, rustfrie og jordskjelvsikrede dempere samt fjærdempere med vertikal stopp, vi har et bredt utvalg. Filmen nedenfor viser forskjellen i demping for gummi- vs. fjærdempere.

Download

Fjærdemper i hus FDHL

Brukes utendørs til mindre anlegg, lav.

Download

Fjærdemper i hus FDHH

Brukes utendørs til mindre anlegg, høy.

Download

Fjærdemper i stålhus ES

Over 450 O/min. Belastning fra 10–1750 kg.

Download

Fjærdemper åpen FDO40

ø40 mm med sklisikker topp/bunn.

Download

Fjærdemper åpen FDO74

ø74mm med sklisikker topp/bunn.

Download

Fjærdemper ALU FDO52

Pulverlakkert med innsatser i aluminium.

Download

Fjærdemper FDA

Over 500 O/min. Belastning fra 12–155 kg.

Download

Fjærdemper rustfri FDA-316

Til bruk utendørs og i aggressive miljøer.

Download

Fjærdemper FDA1

Over 450 O/min. Belastning fra 100–850 kg.

Download

Rustfri demper FDA1-316

Til bruk utendørs og i aggressive miljøer.

Download

Fjærdemper FDA2-3

Over 450 O/min. Belastning fra 150–1700 kg.

Download

Fjærdemper FDA4-5

Over 450 O/min. Belastning fra 300–3750 kg.

Download

Fjærdemper seismisk FDS1

God til vindlast. Kontroller høyde med senterbolt.

Download

Fjærdemper seismisk FDS2

God til vindlast. Kontroller høyde med senterbolt.

Download

Fjærdemper seismisk FDS4

God til vindlast. Kontroller høyde med senterbolt.

Download

Fjærdemper restrained FDR

Demper med vertikal stopp. Kjøletårn m.m.


Tak-, vegg- og kabinettoppheng

Takbeslag, veggoppheng og kabinettoppheng, stort bruksområde. Brukes f.eks. til røroppheng som kommer fra kompressorer, pumper og ventilasjonsanlegg. Det er også mulig å henge opp store maskiner i demperne.

Download

Tak og vegg VTOE & VTN

Til montering av elskap, gassovner, luftkondisjonering, høyttalere m.m.

Download

Takbeslag CH2

Med fjær til nedhengt tak, maskin-el eller rørinstallasjoner.

Download

Takbeslag CH1

Til akustikktak, røroppheng, maskiner m.m.

Download

Kabinettoppheng Rahbek5

Lett utstyr, som styringsbokser m.m. Kan tunes.

Giv os et kald!

Hør hvordan vi kan hjælpe
dig og din virksomhed!

+45 36 77 88 00

Skriv til os!

Få hjælp til lyd-, støj- og vibrationsdæmpning.

 Felt skal udfyldes!