flere støyinnkapslinger med gjennomføringer

Moduline

Når det kommer til veldig støyende anlegg, finnes det ikke andre panelsystemer som demper støyen like bra som IAC Moduline. Panelsystemet kan leveres i flere forskjellige typer med akustiske data fra 40dB(A) for det mest simple panelet til 60dB(A) for det beste panelet. Panelsystemet kan leveres med vinduer, dører mm., som på samme måte som panelsystemer er utviklet til å dempe minst like så mye støy som panelet. Systemet er modulært, og alle leveranser foretas på bakgrunn av tidligere oppmålinger og vurdering av deres faktiske behov. Det at panelsystemer er modulært, gjør det mulig å demontere systemet og montere det igjen mange steder uten tap av akustisk integritet. Over årene har IAC levert mer enn 80.000 Moduline konstruksjoner, og det er dette panelsystemet som også benyttes til å bygge skallen på lydstudioer, lyddøde rom, avhørsrom mm.
Panelsystemet kan bygges i vanlig galvanisert plate, men kan også leveres malt eller i rustfritt stål.

Bullerhus kan blant annet leveres med:

  • Belysning og stikkuttak egnet til utendørs installasjoner
  • UPS
  • Grounding av søyler og vegger
  • Brannslukningsystem
  • Brannslukningsystemer
  • Mekanisk eller naturlig ventilasjon
  • Oppstilt på vibrasjonsdempere

De akustiske data som foreligger på Moduline systemet, er fremkommet ved å teste på store panelvegger som inkluderer samle-ledd, veggdetaljer mm. Altså kan dere regne med at hele Moduline konstruksjonen yter i overensstemmelse med testresultatene, da det ikke bare har blitt utført akustiske målinger på et enkelt panel.

IAC Moduline
956 KB Download
IAC Moduline Enclosures 2
627 KB Download
IAC Noiselock 2 Datasheet
96 KB Download
IAC Noiselock 2 Hard Datasheet
96 KB Download
IAC Noiselock 3 Datasheet
96 KB Download
IAC Noiselock 4 Datasheet
96 KB Download
IAC Noiselock 5 Datasheet
96 KB Download
IAC Noisheild Hard Datasheet
96 KB Download
IAC Noisheild Regular Datasheet
96 KB Download

Giv os et kald!

Hør hvordan vi kan hjælpe
dig og din virksomhed!

Skriv til os!

Få hjælp til lyd-, støj- og vibrationsdæmpning.

 Felt skal udfyldes!