Stort akustisk port høy lydisolering installert i en konsertsal i Oslo

Lydporter

IAC Acoustics A/S' lydporter går under navnet Supernoiselock eller Z-frame dører. Våre lydporter kan bygges i opp til 7 meters høyde og 5 meters bredde for en dobbeltbladet dør. Siden Lydporter er for store til test i et laboratorium, så bærer disse portene ikke Rw-merkning, men i stedet en R’w-merkning. Det betyr at det her er tale om feltmålinger som oftest ligger noen dB under målinger på laboratorium. Våre lydporter er kjente for deres holdbarhet, og de lydportene vi installerte for 25 år siden fungerer fortsatt i dag.
Når dørbladene blir store, kan det være en idé å installere en lyddør i dørbladet som muliggjør gjennomgang uten at man må åpne hele den store porten. IAC har to standardmodeller:

  • R’w 50, 100mm dørblad
  • R’w 55, 150mm dørblad

Våre porter benyttes vanligvis i byggerier så som:

  • Akustiske testceller
  • Fabrikker
  • Studioer
  • Teatre
  • Kraftverker
  • Pumpestasjoner
IAC Super-Noise-Lock D-100 Specification
97 KB Download
IAC Super-Noise-Lock D-200 Specification
97 KB Download
IAC Super-Noise-Lock Doors
617 KB Download

Giv os et kald!

Hør hvordan vi kan hjælpe
dig og din virksomhed!

Skriv til os!

Få hjælp til lyd-, støj- og vibrationsdæmpning.

 Felt skal udfyldes!