Stort akustisk port høy lydisolering

Lydporter

IAC Acoustics A/S' lydporter går under navnet Supernoiselock eller Z-frame dører. Våre lydporter kan bygges i opp til 7 meters høyde og 5 meters bredde for en dobbeltbladet dør. Siden Lydporter er for store til test i et laboratorium, så bærer disse portene ikke Rw-merkning, men i stedet en R’w-merkning. Det betyr at det her er tale om feltmålinger som oftest ligger noen dB under målinger på laboratorium. Våre lydporter er kjente for deres holdbarhet, og de lydportene vi installerte for 25 år siden fungerer fortsatt i dag.
Når dørbladene blir store, kan det være en idé å installere en lyddør i dørbladet som muliggjør gjennomgang uten at man må åpne hele den store porten. IAC har to standardmodeller:

  • R’w 50, 100mm dørblad
  • R’w 55, 150mm dørblad

Våre porter benyttes vanligvis i byggerier så som:

  • Akustiske testceller
  • Fabrikker
  • Studioer
  • Teatre
  • Kraftverker
  • Pumpestasjoner
IAC Super-Noise-Lock Doors
1.1 MB Download

Ring oss!

Hør hvordan vi kan hjelpe deg og din virksomhet!

Skriv til oss!

Få hjelp med lyd, støy og vibrasjonsdemping.