ventillyddemper på fabrikk

Ventillyddempere

En ventillyddemper er en komponent laget for å redusere det veldig høye støynivået som oppstår når høytrykkgass eller damp slippes ut i den frie atmosfæren. Støyen er produsert av den raske turbulensen som oppstår i blandekammeret og den raske ekspansjonen av gassarten, når den kommer ut i atmosfæren. Ventillyddempere kan også legge et bakovergående trykk på avgassingsprosessen og dermed sikre korrekt drift av det pågjeldende anlegget.

Det er vanligvis to lyddempningsprinsipper bygget inn i en ventillyddemper. Først er det en diffusorseksjon for å ta de dype tonene og dempe bredbåndsstøy. Deretter er det en absorpsjonsseksjon som hovedsakelig demper mellomfrekvensene og høyfrekvent støy.

Ventillyddempere benyttes typisk på kraftverker og prosessanlegg og kan benyttes til å dempe ventilasjonstøy på sikkerhetsventiler, driftsventiler, oppstartventiler mm.

IAC Acoustics A/S har utviklet et standardsystem med utgangspunkt i en veldig enkel konstruksjon av lyddemperen, der det kan bygges videre for å sikre større lyddempning etter behov.

  • VS Residential: 20 dB dempning
  • VS Critical: 30 dB dempning
  • VS Super Critical: 40 dB dempning
  • VS Extreme: 50 dB dempning
  • VS Super Extreme: 60 dB dempning
  • VS Special: Spesialdesignet lyddemper

Våre ventillyddempere er designet for å etterleve diverse standarter og trykkdirektiver.

IAC Valve Silencers
916 KB Download

Ring oss!

Hør hvordan vi kan hjelpe deg og din virksomhet!

Skriv til oss!

Få hjelp med lyd, støy og vibrasjonsdemping.