kanal lyddempere i form av bafler

Ventilasjonslyddempere

IAC Acoustics A/S har et bredt utvalg av kanallyddempere, inkludert lavfrekvens lyddempere og høyfrekvens lyddempere, men også fiberfrie lyddempere for sykehus eller renrom og lyddempere uten trykktap. Lyddempere kan settes sammen i moduler, slik at de danner en hel lyddemper-vegg eller fasade. Videre leveres de med flenser og fuglenett. Alle våre modeller er akustisk gjennomtestede og kan leveres i galvanisert eller rustfri plate.

Oversikt over Ventilasjonslyddempere

Se nedenfor for en rask oversikt over våre grupper av Ventilasjonslyddempere.

Quiet-Duct® Rectangular Silencers

Quiet-Duct® Rectangular Silencers er egnede for konvensjonell anvendelse og inneholder lavfrekvensdempere som er konstruert for å dempe oktavbåndene 63 Hz, 125 Hz og 250 Hz

Clean-Flow ™ Rectangular Silencers

Clean-Flow™ Rectangular Silencers er ideelle for systemer som krever en høyere grad av renslighet og hygiene, for eksempel ved anvendelse på sykehus eller i forbindelse med renrom. Forringer uten på dempemateriale beskytter mot at partikler fra dempematerialet slippes ut i luftstrømmen. Spesielle interne konstruksjonsdetaljer beskytter forringen mot slitasje eller for tidlige svikt, og de er nødvendige for å opprettholde den nominelle aero-akustiske ytelsen.

Conic-Flow® Tubular Silencers

Conic-Flow® Tubular Silencers er egnede for støydempning og omfatter lavfrekvensdempere som er konstruert for å dempe oktavbåndene 63 Hz, 125 Hz og 250 Hz

D-Duct™ Acoustic Diffuser Silencers

D-Duct™ Acoustic Diffuser Silencers er tilpasset bruk i aksialventilatorsystemer. Kombinasjonen av en intern diffusjonkonus og en ytre kvadratisk innkapsling gjør disse enheter til aerodynamiske gjenvinningsenheter, såvel som til lyddempere

Rectangular Packless Silencers

Rectangular Packless Silencers er den ultimative løsningen til ultrarene miljøer og korrosive/brannfarlige miljøer. Det totale fraværet av dempemateriale, kombinert med enkel rengjøring og tømming gjør Packless-dempere velegnede for motortestceller, kjemiske fabrikker, raffinerier og anlegg som håndterer og bearbeider farlig avfall

Tubular Packless Silencers

Tubular Packless Silencers er fremragende til rørsystemer med liten diameter, som f.eks. til stinkskap. Packless design betyr, at de er like anvendelige til de systemtypene som er nevnt til Rectangular Packless-demperne

IAC Duct Silencers
10.1 MB Download

Ring oss!

Hør hvordan vi kan hjelpe deg og din virksomhet!

Skriv til oss!

Få hjelp med lyd, støy og vibrasjonsdemping.