lastebil med trapp opp til mobil hørselsklinikk

Mobil hørselsklinikk

I løpet av årene har IAC Acoustics A/S designet og levert mange forskjellige mobile hørselsklinikker. Noen helt små, andre ganske store. De mobile hørselsklinikkene er ofte brukt av sykepleiere eller leger, og kan i tillegg til å bli brukt som hørselstest, også brukes til mange andre undersøkelser som sjekk av lunger, synsprøver, røntgenundersøkelser mm. Mobile hørselsklinikker utmerker seg ved høy lydisolering og behagelig atmosfære. Alle modellene leveres som standard med alt det samme utstyret som et vanlig audiometrirom:

  • Justerbar belysning
  • Lydsvak ventilasjon, justerbar
  • Fargekodet pluggpanel inkl. USB
  • Stikkontakter
  • Gulvteppe eller linoleum

Giv os et kald!

Hør hvordan vi kan hjælpe
dig og din virksomhed!

Skriv til os!

Få hjælp til lyd-, støj- og vibrationsdæmpning.

 Felt skal udfyldes!