rom avskjermet for lyd, vibrasjoner og stråling

NANO-rom

Innenfor NANO Teknologi har det blitt gjort enorme fremskritt i de siste årene. IAC Acoustics A/S har i den forbindelsen vært med til å utvikle fasiliteter som er særdeles egnede til å jobbe med NANO teknologi. I de prosjektene som vi har vært involvert i, har det vært et krav at fysiske vibrasjoner og bevegelser forårsaket av lydbølger ble redusert til et absolutt minimum. I tillegg har det vært krav om at rommene ble skjermet mot radiofrekvenser på samme måte som en Faradays cage. For å møte disse kravene har vi bygget rommene i noen av våre tungeste og akustisk beste paneler. Alle samlinger og gjennomføringer har blitt utført akustisk korrekt og i henhold til god etikette i forhold til RF og EMC beskyttede rom. Nedenfor har vi listet noen av de features som våre NANO rom blant annet har vært utstyrt med:

  • Akustisk dempet og RF-skjermet ventilasjonsanlegg med HEPA-filtre
  • Filter på alle elektriske gjennomføringer for å unngå elektrisk støy og innføring av RF-signaler
  • Installering av akustiske absorbenter egnet for renrom og laboratorier for å regulere etterklangtiden
  • Radiatorer til vegger og tak med kald og varm vanntilførsel holder temperaturen ved 20 grader +1/-1 grad
  • Belysning via lysledere slik at signalstøy holdes utenfor rommet
  • Renromsoverflater
  • Høy akustisk dempning
  • Ekstrem toleranse over for vibrasjoner
  • Høye krav til RF/EMC skjerming

De NANO rommene vi har bygget har alltid vært litt forskjellige. Noen av dem har vært store, og andre har vært små. Alt i alt gjør den store mengden av tekniske installasjoner og høye krav til bakgrunnsstøy, vibrasjonsdempning og RF-skjerming NANO rom til et våre mest kompliserte produkter.

Ring oss!

Hør hvordan vi kan hjelpe deg og din virksomhet!

Skriv til oss!

Få hjelp med lyd, støy og vibrasjonsdemping.

 Obligatoriske felt