Anbefalinger om vibrationsteknik

Kravene til støjsvage maskiner og deres omgivelser er stadig stigende, men en lang række støj- og vibrationsproblemer i industrianlæg, kontorer, boliger, køretøjer m.m. kan afhjælpes ved brug af svingningsdæmpere. Maskiner i ubalance frembringer vibrationer, der overføres til underlaget og derfra forplanter sig videre som støj (strukturstøj).

Formålet med en vibrationsisolering er at reducere vibrationer, der overføres fra maskine til underlag. En korrekt dimensioneret svingningsdæmper kan reducere vibrationerne med mere end 90 %, men aldrig 100 %. (90 % isolering betyder, at kun 10 % af vibrationskraften overføres).

En maskine opstillet på svingningsdæmpere udgør et svingende system med mindst én egenfrekvens. Falder påtrykningsfrekvensen (f.eks. maskinens omdrejningstal) sammen med egenfrekvensen, forstærkes vibrationerne. Den bedste isolering opnås, når påtrykningsfrekvensen er betydelig højere end egenfrekvensen. De fleste maskiner er vanskelige at afbalancere fuldstændigt, og en ubalance kan f.eks. løses gennem en vibrationsisolering. Hvis der gøres en række forudsætninger om det svingende system, er dimensioneringsproceduren relativ enkel.

Gummityper

Gummi fremstilles i en række forskellige typer med bestemte egenskaber.

VIKAS’ svingningsdæmpere fremstilles normalt i en af de nedennævnte gummityper, men andre gummityper kan leveres.

Materialeegenskaber

Hårdhed

For at udnytte gummiets egenskaber bedst fremstiller VIKAS svingningsdæmpere i forskellige hårdheder. Da gummiet ikke kan komprimeres, vil en fjedervirkning kun kunne opnås, når gummiet er under belastning og kan “bule” ud. Gummiets nedbøjning bestemmes af dets dimension, facon og hårdhed. Hårdheden angiver gummiets modstand mod formforandringer under tryk. Gummi tåler store trykbelastninger med nedbøjning på ca. 20 % af den ubelastede højde.

Tværbelastning eller “shear” må normalt antage maksimalt 20 % af trykbelastningen. Det bør tilstræbes, at gummiet ikke udsættes for trækbelastninger, idet gummiets levetid dermed reduceres væsentligt.

Beregningseksempel af daemper da
661 KB Download
Dimensioneringsregler
588 KB Download
Gummikvaliteter da
591 KB Download

Ring oss!

Hør hvordan vi kan hjelpe deg og din virksomhet!

Skriv til oss!

Få hjelp med lyd, støy og vibrasjonsdemping.